MITEN TERAPEUTTINEN HEVOSTOIMINTA VAIKUTTAA?

Eläin rauhoittaa

  • Eläimiä silitettäessä endorfiinin, oksitosiinin, prolaktiinin ja dopamiinin tasot nousevat (=luonnollinen stressinlaukaisumekanismi)
  • Verenpaine ja sydämen syke laskee
  • Kommunikontia helpottaa sanojen puuttuminen, siis enimmäkseen eleillä ja ruumiinkielellä tapahtuvaa viestintää, mikä on usein aidompaa ja todellisempaa.

Eläin tarjoaa huolenpitoa ja empatiaa

  • Hoivan/Hoidettavan kohteesta hoivaajaksi
  • Kokemus siitä, että voi antaa toiselle hoivaa ja huolenpitoa, on ihmiselle merkittävä.
  • Ravinnon, levon ja fyysisen toiminnan tarpeet ovat samansuuntaiset ihmisillä ja eläimillä.

Vuorovaikutus eläimen kanssa

  • Eläimen palaute on suora, välitön ja vilpitön. Eläin ei syrji, vaan hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on.

PEDAGOGINEN SUHDE JA DIALOGISUUS

Terapeuttisessa hevostoiminnassa™ korjaava vaikutus saadaan aikaan ns. pedagogisen suhteen avulla, jonka aikaansaamisessa koulutetulla ja kokeneella ohjaajalla sekä tehtäväänsä sopivilla hevosilla on keskeinen vaikutus.

Pedagoginen suhde perustuu asiakkaan aitoon kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Hevostoiminnassa tällä tarkoitetaan koulutetun hevostoiminnan ohjaajan ja asiakkaan välille kehittyvää suhdetta. Asiakasta ei auteta ylhäältäpäin vaan kysymyksessä on tasavertainen suhde, jossa hevonen toimii työparina.

Dialogisuudella pyritään aitoon kohtaamiseen. Dialogin ja aidon kohtaamisen vaikutuksesta asiakas voi harjaantua itse oman elämänsä suunnittelijaksi ja arvioijaksi. Pedagogisen suhteen ja dialogisuuden tarkoituksena on aktivoida kuntoutujaa itseään pohtimaan omaa elämäänsä ja sen myötä vaikuttamaan elämäänsä. Näin elämänhallinta paranee.

Hevonen ja luontoympäristö toimivat kuntoutuksessa hyvinä motivaation lähteinä vaikeinakin hetkinä.