Hyvinvointiblogi Ilo Elää

Luontoavusteinen valmennus

Maanantai 23.11.2020 - PsK, KM, valmentaja, työnohjaaja SOSPED-STOry Jaana Laurinvaara

Hyvinvointiseikkailu.pngLuontoavusteinenvalmennus

Luonto ja eläimet aktivoivat ainutlaatuisella tavalla ihmisen kaikkia aisteja, mikä rentouttaa ja tuo hyvää oloa. Luonnossa tapahtuva toiminta on lisäksi hyvin kokonaisvaltaista vastapainona nykyihmisten sekä aikuisten että lasten välillä hyvinkin istumapainotteiseen työhön ja runsaaseen ruutuaikaan. Luonnossa tapahtuvassa toiminnassa fyysinen kuormitus voi olla samaa luokkaa kuin kuntosalilla tehtävissä harjoitteissa.

Luovu luontoon mennessäsi suorittamisesta

Liikkumisen ei kuitenkaan tarvitse olla hikiliikuntaa. Myös pelkkä luonnossa käveleminen hoitaa, kun luovut luontoon mennessäsi suorittamisesta. Unohda tällöin sykemittari, puhelin ja musiikin kuuntelu korvakuulokkeilla ja siirry vain olemisen tilaan. Luonnossa saat sekä mielen että kehon elpymiskokemuksia, jotka ovat myös tällä hetkellä laajan tutkimuksen kohteena. Luonnossa liikkumisen on tieteellisesti todettu laskevan sydämen sykettä, verenpainetta ja stressihormonien tasoa.

Lamminta_juotavaa_ja_kynttila.jpg

Luonnossa löytää itsensä uudelleen

Luonnossa ja eläinten kanssa tapahtuvassa toiminnassa ihminen löytää itsensä uudelleen. Hän huomaa omaavansa uusia taitoja ja osaavansa pikkuhiljaa yhä enemmän, mikä vahvistaa kaiken ikäisten ihmisten luottamusta omaan toimintakykyynsä ja selviytymiseensä. Muutosta tapahtuu ihmisen tunnetasolla ja suhtautumisessa omaan itseensä. Puhutaan voimaantumisesta, mikä lähtee tunteen ja luottamuksen tasolta näkyen mm. parantuneena itsetuntona ja kykynä asettaa päämääriä ja saavuttaa ne.

Mitä on luontoavusteinen valmennus? 

Luontoavusteinen valmennus tarkoittaa rauhoittumista, rentoutumista ja hemmotteluakin, mutta myös omaan aktiivisuuteen pohjautuvia kunto-, liikunta- ja terveyselementtejä.  Saamme aikaan todellista onnistumisen iloa ja elämyksiä, jotka koskettavat myös tunnetasolla.

Luontoavusteiselle valmennukselle on tunnusomaista, että

Ilon_tila_talvi.JPG

  • sinussa syttyy uteliaisuus ja kiinnostus hyvinvointiisi
  • koet hyvinvointihaasteen olevan sopivasti mitoitettu
  • koet olevasi sekä fyysisesti että psyykkisesti turvallisessa ympäristössä
  • koet olevasi aktiivisen toimijan roolissa
  • kokemasi vuorovaikutus on rakentavaa ja kannustavaa
  • saat motivoivaa ja kannustavaa palautetta

Järjestämme sekä yksilö- että ryhmämuotoisia luontoavusteisia valmennuksia. Ne tarkoitettu kaiken ikäisille ja kokoisille. Kysy lisää jaana@iloelaa.fi

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: stressi, palautuminen, työuupumus, burn out, voimaantuminen, green care,

Miten luonto ja eläimet vaikuttavat ihmiseen?

Maanantai 27.2.2017 klo 12.47 - KM, PsK Jaana Laurinvaara

vihrea_sydan_ja_sin._taivas_seka_ruohikko_web.jpg

Monet tutkimukset osoittavat luonnolla olevan selkeästi rauhoittava vaikutus ihmisen mieleen. Sydämen syke, verenpaine ja stressihormonien taso sekä lihasjännitys laskevat jo muutaman luonnossa vietetyn minuutin jälkeen. Myönteinen mieliala vahvistuu ja negatiiviset tunteet vähenevät. Mikäli toiminnassa on mukana myös eläin (esim. hevonen tai koira) paranee lisäksi aivojen keskittymiskyky ja ihminen on läsnä kokonaisvaltaisemmin nykyhetkessä. Luonnolla on siis uskomaton vaikutus meihin ja meidän kannattaakin vaalia luontosuhdettamme.

Mistä sitten oikein on kyse?

Luontoavusteisessa toiminnassa (green care –toiminnassa) hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Eläinten läsnäolo saa ihmisissä aikaan rauhoittavia vaikutuksia kuten muukin luontoympäristö. Eläimen kanssa tapahtuu sosiaalista vuorovaikutusta ja eläintä hoidettaessa ihminen aktivoituu kuin huomaamattaan.

Eläimellä on monia samankaltaisia ominaisuuksia kuin ihmisellä, mutta eläimen kohtaamiseen ei liity useinkaan suuria jännitteitä. Eläintä on helppo lähestyä ja osoittaa sille mielihyvää tuottavia tunteita. Eläimet ja niiden hoivaaminen tuovat sosiaalisen onnistumisen kokemuksia ja antavat mahdollisuuden harjoittaa vuorovaikutustaitoja kaikenikäisille henkilöille.

Eläin on kuitenkin kaikessa tekemisessä läsnä aina tässä hetkessä toisin kuin ihmiset usein. Ihmiset miettivät mennyttä ja tulevaa. Eläimet ennakoivat tulevaa muistikuviensa kautta, mutta se on huomattavasti vähäisempää kuin ihmisillä. Varsinkin hevosavusteisessa toiminnassa ihminen joutuu keskittymän koko ajan nykyhetkeen, sillä muuten hevonen ottaa ohjat nopeasti omiin käsiinsä ja palauttaa ihmisen nykyhetkeen.

Ihminen on toiminnallinen olento ja omin käsin aikaansaatu mielekkääksi koettu toiminta tuottaa ihmiselle mielihyvää. Toiminnallisuus onkin yksi tärkeä osa ihmisen elämää. Erityisen tärkeäksi on havaittu silmän ja käden yhteistyötä vaativa toiminta, joka on yhteydessä mielihyvähormonin tuotantoon.

Luonnossa tapahtuva toiminta on hyvin kokonaisvaltaista vastapainona nykyihmisen välillä hyvinkin istumapainotteiseen työhön. Luonnossa tapahtuvassa toiminnassa fyysinen kuormitus voi olla samaa luokkaa kuin kuntosalilla tehtävissä harjoitteissa, mutta luonnossa tapahtuvassa toiminnassa ihminen pääsee nauttimaan työnsä tuloksista eri tavalla ja saa sitä kautta mielihyvää. Ihminen huomaa oppivansa uusia taitoja ja osaavansa pikkuhiljaa yhä enemmän, mikä vahvistaa ihmisen luottamusta omaan toimintakykyynsä ja selviytymiseensä. Muutosta tapahtuu ihmisen tunnetasolla ja suhtautumisessa omaan itseensä ns. kokemuksellisen oppimisen kautta. Puhutaan voimaantumisesta, mikä lähtee tunteen ja luottamuksen tasolta näkyen mm. parantuneena itsetuntona ja kykynä asettaa päämääriä ja saavuttaa ne.

 Liikkumattomuus sekä aikuisilla että lapsilla ja paino-ongelmat sekä näistä aiheutuvat riskit sydän- ja verisuonitauteineen ja diabeteksen riskeineen ovat nykyihmisen arkipäivää. Tutkimusten mukaan jo viiden minuutin aika luonnossa auttaa kohottamaan mielialaa ja 15–20 minuutin luonnossa vietetyn ajan jälkeen verenpaine laskee ja elinvoimaisuus lisääntyy.

Luonto ja luonnossa liikkuminen ovat siis miellyttävä tapa parantaa omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luonto auttaa palautumaan stressistä ja unen laatu paranee. Fyysinen kunto kohenee ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta ja sosiaalisten suhteiden solmiminen helpottuu saman henkisessä seurassa. Tule kokeilemaan luontoavusteista toimintaa!

Ilo Elää Hyvinvointipalvelut järjestää luonto- ja hevosavusteista toimintaa aikuisille ja lapsille sekä yksilö- että ryhmätoimintana. Ole yhteydessä ja löydä uusi ulottuvuus elämääsi!

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: green care, luontoavusteinen toiminta, eläinavusteinen toiminta, luontosuhde

Hyvinvointimuutos kutsuu, lähde mukaan

Torstai 9.6.2016 klo 9.41 - PsK, KM Jaana Laurinvaara

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että liikunta on monella tapaa terveellistä. Säännöllinen liikunta ehkäisee ainakin diabetesta, osteoporoosia, syöpää, aivohalvauksia ja myös aivosairauksia, kuten dementia ja masennus. Mahdollisimman monipuolinen liikunta on parasta, siis sellainen, joka rasittaa sekä verenkiertoelimistöä että lihaskuntoa. Venyttely auttaa nivelten liikeratoihin ja liikkuvuuteen sekä rentouttaa lihaksia. Jo muutaman minuutin liikunta vaikuttaa aineenvaihduntaan tunnin ajan.

Lady_In_Kayak.jpg

Useimmat meistä tietävät liikunnan hyvää tekevät vaikutukset ja saattaa olla, että lääkäri on jopa kehottanut aloittamaan säännöllisen liikunnan terveydellisistä sysitä. Siitä huolimatta ei pääse alkuun tai jos pääsee alkuun, voi motivaatio kadota alkuinnostuksen jälkeen. Syitä vähäiseen liikkumiseen voi olla monia ja henkilö voi jopa tuntea, että ei ole ollutkaan koskaan kiinnostunut liikunnasta tai ei ole löytänyt sitä omaa lajiaan.

Hyvä rinnalla kulkija tai valmentaja voi auttaa motivaation löytämisessä ja ylläpitämisessä. Motivaatio on varsin henkilökohtainen asia ja siihen ei ole on/off –kytkintä. Valmentajan onkin tärkeä miettiä, miten voi auttaa valmennettavaansa löytämään sisäisen motivaation liikkumiseen. Kun henkilö saa nautinnon ja kokee palkitsevana liikkumisen itsessään, puhutaan sisäisestä motivaatiosta. Tällöin esim. ajan taju saattaa kadota ja henkilö kokee miellyttäviä tunteita liikkuessaan. Ulkoinen motivaatio saattaa myös toimia kannustimena liikkumiseen. Ulkoisesta motivaatiosta on kyse esim. silloin, kun henkilö liikkuu ulkoisen palkkion tai rangaistuksen takia. Ulkoisessa motivaatiossa on se heikkous, että kun kannustin (palkkio tai rangaistus) poistuu, katoaa motivaatio hyvinvointimuutokseen ja palataan helposti vanhaan toimintamalliin.

Liikkumisen aktivoimisessa voi myös auttaa omien arvojen mukainen ja joustava lähestyminen. Hyvinvointimuutos voidaan nähdä pitkäkestoisena prosessina, jolla on omien arvojen mukainen suunta ja merkitys. Tällöin muutos lähtee henkilöstä itsestään ja motivaatio säilyy tuoden mukanaan hyvän olon ja paremman kunnon. Hyvinvointimuutos on pysyvä.

Kaiken liikunnan ei tarvitse olla hikiliikuntaa. Myös pelkkä luonnossa käveleminen hoitaa, kun luovut luontoon mennessäsi suorittamisesta. Unohda tällöin sykemittari, puhelin ja musiikin kuuntelu korvakuulokkeilla ja siirry vain olemisen tilaan. Luonnossa saat sekä mielen että kehon elpymiskokemuksia, jotka ovat tällä hetkellä laajan tutkimuksen kohteena. Luonnossa liikkumisen on todettu laskevan sydämen sykettä, verenpainetta ja stressihormonien tasoa.

Kesä on oivallinen aika aloittaa hyvinvointimuutos, jonka osana voi olla liikunnan lisääminen. Kesällä on helpompi uskaltautua uusiin kokeiluihin niin ravinnon kuin liikunnankin suhteen ja päästää muutenkin irti vanhasta. Mikäli tuntuu, että tarvitset ulkopuolista kannustusta tai näkökulmaa, ota yhteyttä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinvointi, motivaatio, liikunta, green care