SOSIAALISTEN TILANTEIDEN AHDISTUKSEN JA PELON VOITTAMINEN HEVOSAVUSTEISESTI


Omat 4-hengen pienryhmät alkamassa
yläasteikäisille, nuorille ja aikuisille

 • Oletko huomannut, että jättäydyt pois sosiaalisista tilanteista tai keksit tekosyitä, että niihin ei tarvitsisi mennä?
 • Tunnetko itsesi sosiaalisissa tilanteissa epämukavaksi, jännittyneeksi tai ahdistuneeksi?
 • Pelkäätkö, että nolaat itsesi muiden seurassa?
 • Vaivaako lastasi toistuvasti päänsärky tai vatsakipu esim. ennen kouluun lähtöä? Taustalla voi olla ahdistus. Hän ei vain vielä osaa sanoittaa tunteitaan.
 • Jättäytyykö nuori pois harrastuksista, koska ei halua kohdata vieraita ihmisiä?
 • Ovatko poissaolot koulusta lisääntyneet, koska koulupäivät ahdistavat? Nuori saattaa itse tunnistaa tilanteen, mutta ei halua puhua siitä.

Sosiaalinen ahdistuneisuus ja pelot vaivaavat monia. Ne kannattaa hoitaa viimeistään silloin, kun oma tai lapsen elämä alkaa kapeutua tilanteiden välttelyn seurauksena ja vaikeuttaa arjen sujumista. Hyvinvoinnin taso laskee ja ahdistus sekä pelko laskevat mielialaa, mikä saattaa johtaa masennukseen.

Sosiaalisen ahdistuksen ja pelon taustalla saattaa olla nolatuksi tulemisen kokemuksia, koulukiusaamista ja ulkopuolisuuuden tunnetta koulussa tai työporukassa. Syyt ovat aina yksilöllisiä.

Hankalaksi tilanteen tekee se, että ihminen alkaa helposti yleistämään, jolloin jännityksen ja pelon kokemukset voimistuvat. Oireet alkavat lisääntymään ja mutkistumaan. Noidankehä on valmis.

Apua on saatavilla ja sitä kannattaa hakea. Yksin ei tarvitse jäädä.

Hevosavusteiset pienryhmät aikuisille, nuorille ja lapsille Ilo Elää tallilla auttavat sinua saamaan varmuutta sosiaalisiin tilanteisiin ja motivoivat sinua ottamaan käyttöön uusia tapoja ahdistuksen voittamiseksi.

Hevoset ovat mukana pienryhmien toiminnassa siksi, että niiden käsittely ja ohjaaminen kohottaa itsetuntoa ja antaa rohkeutta kohdata uusia tilanteita. Toiminta hevosten kanssa tapahtuu maasta käsin, pienryhmissä ei siis ratsasteta.

Aikaisempaa hevoskokemusta ei tarvita. Osuuksiin, missä hevoset ovat mukana, voi jokainen osallistua oman mukavuusalueensa puitteissa. Näissä pienryhmissä jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja saa olla oma itsensä.

Tutkimusten mukaan hyvin toimiva menetelmä sosiaalisen ahdistuksen ja pelkojen hoitamiseen on kognitiivinen lyhytterapia. Pienryhmissä käytänne kognitiivisen lyhytterapian työotteen lisäksi hevosavusteista toimintaa, joka motivoi ja sitouttaa varsinkin lapsia ja nuoria hoitoprosessiin.

Hevoset helpottavat turvallisen vuorovaikutussuhteen syntymistä ja saavat aikaan oksitosiinin (mielihyvähormonin) erittymistä. Turvallisessa vuorovaikutussuhteessa uusien sosiaalista ahdistusta vähentävien toimintatapojen omaksuminen on mahdollista sekä aikuisilla että lapsilla.

Sosiaalisen ahdistuksen ja pelon hoitaminen hevosavusteisesti Ilo Elää Hyvinvointitallilla

Yllä olevassa kuviossa havainnollistetaan pienryhmien sisältöä. Osallistujia autetaan tunnistamaan ja vähitellen hallitsemaan epämiellyttäväksi kokemiaan tunteita sekä tiedostamaan ja tunnistamaan ne negatiiviset ja haitalliset ajatukset, jotka ovat johtaneet epämiellyttäväksi koettuihin tunteisiin, jotka aiheuttavat sosiaalisten tilanteiden ahdistusta ja pelkoa.

Usein on kyseessä ajatusvirheet ja taustalla piilevät ydinuskomukset. Kun ihminen tulee tietoiseksi ajatusvirheistään, hän pystyy kyseenalaistamaan niitä ja oppii samalla uusia tapoja suhtautua itseensä.

Esimerkkejä tällaisista ajatusvirheistä sosiaalisten pelkojen taustalla:

 • kukaan ei pidä minusta
 • kaikki katsovat minua
 • nolaan itseni
 • olen hävettävä

Pienryhmien työskentelyä voidaan täydentää pienillä viikottaisilla välitehtävillä, jotka edesauttavat prosessin etenemistä.

Kaikkea työskentelyä havainnollistetaan runsain esimerkein ja toiminta pidetään kullekin ikäkaudelle sopivalla tasolla. Työskentely on motivoivaa ja palkitsevaa sekä yksilöllistä, sillä kussakin ryhmässä on vain 4 osanottajaa.

Jokainen kolmesta (aikuisten, nuorten ja yläasteikäisten) sosiaalisen ahdistuksen ja pelon pienryhmästä tapaa yhteensä 7 kertaa. Tapaamiset ovat viikottain 90 min pituisia ja joka viikko samaan aikaan. Koulujen syyslomaviikon (vko 42) aikana ei ole kuitenkaan tapaamista.

Asiakkaan halutessa voi valita ennen jakson aloitusta 60 min pituisen yksilöllisen tapaamisen, jossa käydään läpi osallistujan tilannetta siinä määrin, kun osanottaja haluaa kertoa siitä. Lapset ja nuoret osallistuvat tähän tapaamiseen yleensä huoltajansa kanssa. Tämä tapaaminen voidaan toteuttaa myös etänä. Tämän suositeltavan alkukartoitustapaamisen hinta on 75 eur (sis. alv. 24 %).

Jakson lopussa on vapaaehtoinen vaikuttavuuden arviointi eli käydään yksilöllisesti kunkin osallistujan kanssa läpi hänen sen hetkinen tilanteensa ja hoito-ohjelmalla saavutettu hyöty. Tämä osuus voidaan toteuttaa myös etätapaamisena.

Osallistumismaksu ryhmään on 385 eur (sis. alv. 24 %). Ryhmän hinta on kokonaishinta 7 tapaamiselle ja ryhmän lopussa olevalle yksilölliselle, vapaaehtoiselle loppukeskustelulle (=vaikuttavuuden arviointi). Hintaan sisältyy 4 hengen pienryhmään osallistuminen, runsas materiaali, yksilöllinen kannustus ja tuki sekä ratsastuskypärän laina ja tapaturmavakuutus.

Niiden lasten huoltajia, joiden lapset ovat ryhmässä, pidetään ajantasalla ryhmän etenemisestä, jotta lapsen lähipiiri voi myös tukea lasta hänen matkallaan kohti sosiaalisen ahdistuksen taltuttamista.

Pienryhmien aloitus ja tapaamisajat:

 • Nuorten ryhmä lauantaisin 7.10.23 alkaen klo 12 - 13.30. Viimeinen kerta on 25.11.23. Syyslomaviikolla (21.10.) ei ole tapaamista.
 • Aikuisten ryhmä tiistaisin 3.10.23 alkaen klo 18 - 19.30. Viimeinen kerta on 21.11.23. Syyslomaviikolla (17.10.) ei ole tapaamista.
 • Yläasteikäisten ryhmä torstaisin 12.10.23 alkaen klo 18 - 19.30. Viimeinen kerta on 30.11. 23. Syyslomaviikolla (19.10.) ei ole tapaamista.

Ilmoittaudu tästä mukaan tai ilmoita lapsesi mukaan pienryhmään. Ilmoittautumisesi jälkeen saat tilisiirtolomakkeen, jolla voit maksaa paikan varausmaksun (49 eur).

Paikka on varattu sinulle, kun varausmaksu näkyy Ilo Elää Hyvinvointipalvelujen tilillä. Lämpimästi tervetuloa taltuttamaan sosiaalinen ahdistus ja voittamaan sosiaaliset pelot!

Alla (YouTubessa avautuvalla) videolla tapaat Jaana Laurinvaara (KM, PsK), joka toimii ryhmien ohjaajana. Jaanalla on kognitiivisen lyhytterapian erityispätevyys ja hän on sosiaalipedagoginen hevostoiminta-ohjaaja. Lämpimästi tervetuloa Hyvän Mielen ryhmiin!