SOSIAALISTEN TILANTEIDEN AHDISTUKSEN JA PELON VOITTAMINEN HEVOSAVUSTEISESTI


4-hengen pienryhmät alkamassa
nuorille ja aikuisille

  • Oletko huomannut, että jättäydyt pois sosiaalisista tilanteista tai keksit tekosyitä, että niihin ei tarvitsisi mennä?
  • Tunnetko itsesi sosiaalisissa tilanteissa epämukavaksi, jännittyneeksi tai ahdistuneeksi?
  • Pelkäätkö, että nolaat itsesi muiden seurassa?
  • Vaivaako lastasi toistuvasti päänsärky tai vatsakipu esim. ennen kouluun lähtöä? Taustalla voi olla ahdistus. Hän ei vain vielä osaa sanoittaa tunteitaan.
  • Jättäytyykö nuori pois harrastuksista, koska ei halua kohdata vieraita ihmisiä?
  • Ovatko poissaolot koulusta lisääntyneet, koska koulupäivät ahdistavat? Nuori saattaa itse tunnistaa tilanteen, mutta ei halua puhua siitä.

Sosiaalinen ahdistuneisuus ja pelot vaivaavat monia. Ne kannattaa hoitaa viimeistään silloin, kun oma tai lapsen elämä alkaa kapeutua tilanteiden välttelyn seurauksena ja vaikeuttaa arjen sujumista. Hyvinvoinnin taso laskee ja ahdistus sekä pelko laskevat mielialaa, mikä saattaa johtaa masennukseen.

Sosiaalisen ahdistuksen ja pelon taustalla saattaa olla nolatuksi tulemisen kokemuksia, koulukiusaamista ja ulkopuolisuuuden tunnetta koulussa tai työporukassa. Syyt ovat aina yksilöllisiä.

Hankalaksi tilanteen tekee se, että ihminen alkaa helposti yleistämään, jolloin jännityksen ja pelon kokemukset voimistuvat. Oireet alkavat lisääntymään ja mutkistumaan. Noidankehä on valmis.

Apua on saatavilla ja sitä kannattaa hakea. Yksin ei tarvitse jäädä.

Hevosavusteiset pienryhmät aikuisille, nuorille ja lapsille Ilo Elää tallilla auttavat sinua saamaan varmuutta sosiaalisiin tilanteisiin ja motivoivat sinua ottamaan käyttöön uusia tapoja ahdistuksen voittamiseksi.

Hevoset ovat mukana pienryhmien toiminnassa siksi, että niiden käsittely ja ohjaaminen kohottaa itsetuntoa ja antaa rohkeutta kohdata uusia tilanteita. Toiminta hevosten kanssa tapahtuu maasta käsin, pienryhmissä ei siis ratsasteta.

Aikaisempaa hevoskokemusta ei tarvita. Osuuksiin, missä hevoset ovat mukana, voi jokainen osallistua oman mukavuusalueensa puitteissa. Näissä pienryhmissä jokainen tuntee olonsa turvalliseksi ja saa olla oma itsensä.

Tutkimusten mukaan hyvin toimiva menetelmä sosiaalisen ahdistuksen ja pelkojen hoitamiseen on kognitiivinen lyhytterapia. Pienryhmissä käytänne kognitiivisen lyhytterapian työotteen lisäksi hevosavusteista toimintaa, joka motivoi ja sitouttaa varsinkin lapsia ja nuoria hoitoprosessiin.

Hevoset helpottavat turvallisen vuorovaikutussuhteen syntymistä ja saavat aikaan oksitosiinin (mielihyvähormonin) erittymistä. Turvallisessa vuorovaikutussuhteessa uusien sosiaalista ahdistusta vähentävien toimintatapojen omaksuminen on mahdollista sekä aikuisilla että lapsilla.

Sosiaalisen ahdistuksen ja pelon hoitaminen hevosavusteisesti Ilo Elää Hyvinvointitallilla

Yllä olevassa kuviossa havainnollistetaan pienryhmien sisältöä. Osallistujia autetaan tunnistamaan ja vähitellen hallitsemaan epämiellyttäväksi kokemiaan tunteita sekä tiedostamaan ja tunnistamaan ne negatiiviset ja haitalliset ajatukset, jotka ovat johtaneet epämiellyttäväksi koettuihin tunteisiin, jotka aiheuttavat sosiaalisten tilanteiden ahdistusta ja pelkoa.

Usein on kyseessä ajatusvirheet ja taustalla piilevät ydinuskomukset. Kun ihminen tulee tietoiseksi ajatusvirheistään, hän pystyy kyseenalaistamaan niitä ja oppii samalla uusia tapoja suhtautua itseensä.

Esimerkkejä tällaisista ajatusvirheistä sosiaalisten pelkojen taustalla:

  • kukaan ei pidä minusta
  • kaikki katsovat minua
  • nolaan itseni
  • olen hävettävä

Pienryhmien työskentelyä voidaan täydentää pienillä viikottaisilla välitehtävillä, jotka edesauttavat prosessin etenemistä.

Kaikkea työskentelyä havainnollistetaan runsain esimerkein ja toiminta pidetään kullekin ikäkaudelle sopivalla tasolla. Työskentely on motivoivaa ja palkitsevaa sekä yksilöllistä, sillä kussakin ryhmässä on vain 4 osanottajaa.

Kumpikin pienryhmä (aikuisten ja nuorten) tapaa yhteensä 7 kertaa. Tapaamiset ovat viikottain 90 min pituisia ja joka viikko samaan aikaan.

Asiakkaan halutessa voidaan toteuttaa ennen jakson aloitusta 60 min pituinen yksilöllinen tapaaminen, jossa käydään läpi osallistujan tilannetta siinä määrin, kun hän haluaa kertoa siitä.

Nuori voi osallistua tähän tapaamiseen joko yksin tai yhdessä huoltajansa kanssa. Tämä tapaaminen voidaan toteuttaa myös etänä. Tämän suositeltavan alkukartoitustapaamisen hinta on 65 eur (sis. alv. 24 %). Mikäli ilmoittaudut ennen 8.3. saat tämän alkukartoituksen nopean varaajan etuna veloituksetta.

Jakson lopussa on vapaaehtoinen vaikuttavuuden arviointi eli käydään yksilöllisesti kunkin osallistujan kanssa läpi hänen sen hetkinen tilanteensa ja hoito-ohjelmalla saavutettu hyöty. Tämä osuus voidaan toteuttaa myös etätapaamisena.

Osallistumismaksu ryhmään on 385 eur (sis. alv. 24 %). Ryhmän hinta on kokonaishinta 7 tapaamiselle ja ryhmän lopussa olevalle yksilölliselle, vapaaehtoiselle loppukeskustelulle (=vaikuttavuuden arviointi). Osallistumismaksun voi halutessaan maksaa 2 yhtä suuressa erässä, jolloin hintaan lisätään 5 eur käsittelymaksu erää kohden.

Hintaan sisältyy 4 hengen pienryhmään osallistuminen, runsas materiaali, yksilöllinen kannustus ja tuki sekä ratsastuskypärän laina ja tapaturmavakuutus.

Uudet ryhmät alkavat huhtikuussa.

Aikuisten ryhmä tapaa maanantai-iltaisin klo 18.00 - 19.30. Ensimmäinen tapaaminen on 8.4.2024. Viimeinen kerta on 20.5.2024.

Nuorten ryhmä tapaa lauantaisin klo 12 - 13.30. Ensimmäinen tapaaminen on 6.4.2024. Viimeinen kerta on 18.5.2024.

Ilmoittaudu tästä mukaan tai ilmoita lapsesi mukaan pienryhmään.

Lämpimästi tervetuloa taltuttamaan sosiaalinen ahdistus ja voittamaan sosiaaliset pelot :)