Hyvinvointiblogi Ilo Elää

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

Sunnuntai 30.7.2023 - Työnohjaaja SOSPED, STOry Jaana Laurinvaara

3_henkil_vuorelle_web.jpgSatuin kuulemaan metrossa parin pysäkin välisen ajan kahden henkilön keskustelua työnohjauksesta. Toinen henkilö kertoi kaverilleen, että heidän työpaikallaan alkaa työnohjaus ja että osa porukasta odottaa sitä kovasti. Hänen puhekumppaninsa kummasteli, että työnohjaus? ”Tehän olette kaikki jo vanhoja konkareita.” Toinen sanoi, että ei hänkään oikein tiedä, mitä työnohjauksessa tapahtuu, mutta että kyse ei ole työhön opastamisesta. Hän sanoi asian liittyvän jotenkin siihen, että opittaisiin käsittelemään asioita hyvässä hengessä eikä syyllistettäisi. Kiireessä kun tulee välillä sanottua turhan suoraan ja se kiristää työilmapiiriä.  

Kummallakin heistä oli mielikuva työnohjauksesta. Mitä työnohjaus sitten on ja mitä siinä tapahtuu? Suomenkielinen sana työnohjaus on hieman harhaanjohtava. Kyse ei ole työhön opastamisesta tai perehdyttämisestä. Työnohjaus on suomennettu englannin kielisestä sanasta supervision. Englannin kielessä käytetään myös termejä counselling ja work-counselling.

Työnohjaus perustuu luottamukseen ja aitoon vuorovaikutukseen

Työnohjauksessa jäsennetään työnohjaajan avulla omaa työtä ja työyhteisöä uudella tavalla. Siinä saadaan uutta näkökulmaa. Työnohjaus perustuu luottamukseen ja aitoon vuorovaikutukseen työnohjaajan ja ohjattavien välillä, jolloin työnohjauksessa voi olla omana itsenään pelkäämättä esim. kasvojensa menettämistä tai olevansa tyhmä. Työnohjauksessa keskustellaan ohjattavien kokemuksista ja käsityksistä sekä myös peloista, jotka liittyvät työnmaailmaan. Näistä kokemuksista opitaan esim. erilaisia suhtautumistapoja asioihin ja jännitteet työyhteisössä tai yksittäisen ohjattavan mielessä menettävät merkityksensä.

Työnohjauksella on merkitystä henkilökohtaisen ammatillisen ja persoonallisen kasvun tuottajana sekä työyhteisöille merkityksellisen uuden tiedon mahdollistajana, joka tukee uusien oivallusten syntymistä ja edesauttaa työhyvinvointia. Työyhteisöjen psykologinen turvallisuuden tunnen paranee, millä on tutkimuksissa todettu olevan suora yhteys työn tuottavuuteen.

pala_palalta.jpgKuinka usein ja missä?

Yleensä työnohjaaja tapaa ohjattavansa (yksilön tai ryhmän) kahden – neljän viikon välein ja tapaaminen kestää 1 – 2 tuntia kerrallaan. Tapaamiset voidaan järjestää asiakkaan tai työnohjaajan tiloissa, myös ulkona luonnossa. Työnohjauksen maksaa usein työnantaja, sillä se on yksi henkilöstön ja työhyvinvoinnin kehittämisen muoto. Työnohjaukseen voi tulla myös itsemaksavana.

Työnohjauksessa on ohjattavalla /ohjattavilla aktiivinen rooli, sillä henkilö prosessoi uutta informaatiota aikaisempien tietojensa ja kokemuksiensa pohjalta. Kyseessä on ns. kokemuksellinen oppiminen.

Työnohjaaja keskittyy kuuntelemaan ohjattavansa tapaa ajatella, jonka myötä on mahdollisuus ymmärtää hänen tapaansa hahmottaa maailmaa ja auttaa häntä suhtautumaan uudella tavalla ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin.

Kuka on työnohjaaja?

Valtaosa Suomessa toimivista työnohjaajista kuuluvat Suomen työnohjaajat ry:hyn (STOry). He ovat suorittaneet n. 2 vuotta kestävän työnohjaajakoulutuksen perustutkintonsa lisäksi. Itselläni on kasvatustieteiden maisterin ja psykologian kandidaatin tutkinnot Helsingin yliopistosta. Sen lisäksi olen suorittanut 80 opintopisteen Työnohjaaja ja työyhteisöjen -kehittäjä koulutuksen. Olen STOry jäsen ja ohjaan sekä yksilöitä että työyhteisöjä ja tiimejä.

Itse pidän tärkeänä vetämissäni työnohjauksissa, että asioita lähdetään ratkaisemaan voimavarakeskeisesti eli mietitään, mikä on hyvin ja miten kehittämistä kaipaavia asioita voidaan parantaa. Ongelmat paisuvat helposti, jos lähdetään liikkeelle ongelmakeskeisesti ja upotaan ”suohon”. Myönteisen kautta asioiden lähestyminen tuottaa parhaiten toivotun tuloksen.

Kiinnostuitko? Tule tutustumaan työnohjaukseen veloituksetta lähi- tai etätapaamiseen

Haluaisitko sinä /työyhteisösi tutustua työnohjaukseen veloituksetta? Ole yhteydessä (jaana@iloelaa.fi tai puh. 040 161 8895), niin varataan sinulle/teille sopiva aika. Voit varata ajan myös sähköisestä kalenteristani https://vello.fi/iloelaa/

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: työnohjaus, työnohjaaja, coach