Työnohjaus /coaching (valmennus) voidaan toteuttaa myös kokonaan tai osittain luonto- ja hevosavusteisena.

Ilo Elää työnohjaus on tuottanut monta voimaannuttavaa oivallusta työelämän haastaviin tilanteisiin.

Onko sinun /teidän tarinasi yksi niistä?

Työnohjaus? Mitä se on?


Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, jolla on ohjattavan/ohjattavien kanssa yhdessä määritelty suunta. Työnohjauksessa voidaan käsitellä ja etsiä yhdessä ratkaisuja esim. työyhteisön tai yksilön työssään kokemiin työyhteisöä kuormittaviin vuorovaikutuksen pulmatilanteisiin, työhyvinvointia häiritseviin (laajoihinkin) kysymyksiin tai muihin työhön liittyviin pulmiin (esim. työpaikkakiusaaminen), jotka pitkittyessään johtavat työkyvyn alenemiseen.

Työnohjauksessa jäsennetään koulutetun työnohjaajan avulla omaa työtä ja työyhteisöä uudella tavalla. Siinä saadaan uutta näkökulmaa.

Työnohjaus perustuu luottamukseen ja aitoon vuorovaikutukseen työnohjaajan ja ohjattavien välillä, jolloin työnohjauksessa voi olla omana itsenään pelkäämättä esim. kasvojensa menettämistä tai olevansa tyhmä.

Työnohjauksessa keskustellaan ohjattavien kokemuksista ja käsityksistä sekä myös peloista, jotka liittyvät työnmaailmaan. Näistä kokemuksista opitaan esim. erilaisia suhtautumistapoja asioihin ja jännitteet työyhteisössä tai yksittäisen ohjattavan mielessä menettävät merkityksensä.

Työnohjauksella on merkitystä henkilökohtaisen ammatillisen ja persoonallisen kasvun kehittäjänä sekä työyhteisölle uuden tiedon tuottajana, joka tukee uusien oivallusten syntymistä ja edesauttaa työhyvinvointia. Työnohjaustilanne tarjoaa loistavan mahdollisuuden "pysähtymiseen" ja oman itsensä kuunteluun sekä henkilökohtaiseen kasvuun myös esimiehille.

Työnohjauksen maksaa yleensä työnantaja.

Työyhteisön "solmut" aukeavat koko työyhteisön tai tiimin työnohjauksessa. Työyhteisön työnohjausta voidaan käyttää myös esim. koko työyhteisön työhyvinvoinnin parantamiseen tai työyhteisön muutostilanteissa.

hymy.png

Haluatko tutustua työnohjaukseen tai coachingiin (valmennukseen)?

Kerron mielelläni sinulle lisää.

Voit varata ajan maksuttomaan tutustumistapaamiseen TÄSTÄ. Näin pääset hyvin tutustumaan coachingiin tai työnohjaukseen. Edun arvo on 75 - 140 eur. riippuen siitä, onko kyseessä yksilö- vai ryhmätapaaminen. Yksilötapaamisen kesto on 60 min. ja ryhmätapaamisen 90 min. Tapaamiset toteutetaan joko yrityksesi tiloissa, Ilo Elää Hyvinvointipalvelujen tiloissa tai Skypen avulla.


Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus sopii erityisesti silloin, kun haetaan tukea haastaviin ammatillisiin tilanteisiin tai työelämän muutostilanteisiin ja siirtymävaiheisiin (myös esim. eläkkeelle siirtymisen lähestyessä). Esimiehille työnohjaus tarjoaa tukea esimiestyöhön ja auttaa selkiyttämään esimiesroolia.

Työnohjaaja toimii tukenasi ja auttaa sinua ottamaan käyttöösi omat piilossa olevat voimavarasi ja kykysi.

Yksilötyönohjauksessa tapaamiset työnohjaajan kanssa ovat n. 3 - 4 viikon välein ja kestävät 1 - 2 tuntia kerrallaan.

Tapaamiset voidaan toteuttaa joko asiakkaan tai työnohjaajan tiloissa tai muussa sovitussa paikassa.


Ryhmät ja työyhteisöt

Ryhmätyönohjauksen ryhmäkoko on tavallisimmin 2 - 8 henkeä. Ryhmä koostuu joko saman alan työntekijöistä tai koko työyhteisöstä, jolloin myös esimies voi halutessaan osallistua tapaamisiin. Ryhmä- ja työyhteisön työnohjauksen tavoitteet asetetaan työnohjauksen alkaessa ja tavoitteet tarkistetaan työnohjauksen kuluessa.

Tapaamiset työnohjaajan kanssa ovat säännöllisesti 3 - 4 viikon välein ja kestävät yleensä 11/2 tuntia. Toivottavaa on, että ryhmä voisi kokoontua vähintään 3 kertaa.

Tapaamiset voidaan toteuttaa joko asiakkaan tai työnohjaajan tiloissa tai muussa sovitussa paikassa.


Tästä voit tutustua blogikirjoitukseeni työnohjauksesta (Mikä ihmeen työnohjaus?)


MITÄ COACHING ON?

Coaching on valmennusprosessi, jossa valmentaja (coach) auttaa asiakastaan ottamaan käyttöönsä uusia mahdollisuuksiaan ja voimavarojaan niin, että valmennettava saavuttaa tavoitteensa.

Coachingissa painopiste on nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Menneisyys jää taka-alalle ja sitä sivutaan tarvittaessa. Prosessissa keskitytään nykyhetken ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Valmentajan tehtävänä on toimia innoittajana ja tukena tavoitteiden saavuttamisessa. Coach myös mahdollistaa ammattitaidollaan valmennettavassa uusien oivallusten synnyn, jotka edesauttavat valmennusprosessia. Coach siis toimii uudenlaisen ajattelun ja toiminnan haastajana sekä rinnallakulkijana ja tukena valmennettavalle.

Coachingin tavoitteet ja päämäärät voivat liittyä esim. henkilökohtaiseen tai työelämän problematiikkaan, uuden suunnan määrittämiseen työelämässä, itsensä johtamiseen tai omaan henkilökohtaiseen kasvuun ihmisenä.

Yleensä yhden coaching kerran kesto 60 min. ja tapaamiset ovat keskimäärin 2 – 3 viikon välein. Coaching voidaan toteuttaa paitsi kasvokkain sisätiloissa, myös skypen välityksellä tai luontoavusteisesti ulkoilmassa.

Ilo Elää Hyvinvointipalvelujen valmennuksella saat nopeasti tuloksia. Kannattaa kokeilla!

Omaan itseen, uraan ja hyvinvointiin sijoittaminen kannattaa. Ota yhteyttä ja varaa aikasi TÄSTÄ tai 040 161 8895.