Jaana Laurinvaara on Suomen työnohjaajat ry:n jäsen.

Työnohjaus ja coaching (valmennus) voidaan toteuttaa myös luonto- ja hevosavusteisena.

Ilo Elää työnohjaus on tuottanut monta onnellista tarinaa työelämän haastavissa tilanteissa.

Onko sinun /teidän tarinasi yksi niistä?

Työnohjaus? Mitä se on?

Työnohjauksessa jäsennetään työnohjaajakoulutuksen saaneen työnohjaajan avulla omaa työtä ja työyhteisöä uudella tavalla. Siinä saadaan uutta näkökulmaa ja oivalluksia. Työnohjaus on tavoitteellista toimintaa, jolla on ohjattavan/ohjattavien kanssa yhdessä määritelty suunta.

Työnohjauksessa voidaan purkaa esim. työn aiheuttamaa tunnekuormaa tai työstressiä ja uupumusta. Työn herättämien tunteiden tunnistaminen, jäsentely ja käsittely keventävät kuormittumista.

Työnohjauksessa voidaan käsitellä ja etsiä yhdessä ratkaisuja esim. työyhteisön tai yksilön työssään kokemiin työyhteisöä rassaaviin vuorovaikutuksen pulmatilanteisiin, työhyvinvointia vähentäviin kysymyksiin tai esim. työpaikkakiusaamiseen. Työnohjauksella ehkäistään työhyvinvoinnin ja työyhteisön jäsenten työkyvyn aleneminen.

Työnohjaus perustuu luottamukseen ja aitoon vuorovaikutukseen työnohjaajan ja ohjattavien välillä, jolloin työnohjauksessa voi olla omana itsenään pelkäämättä esim. kasvojensa menettämistä tai tyhmiä kysymyksiä.

Työnohjauksessa keskustellaan ohjattavien kokemuksista ja käsityksistä sekä myös peloista, jotka liittyvät työnmaailmaan. Näistä kokemuksista opitaan uusia suhtautumistapoja asioihin ja jännitteet työyhteisössä tai yksittäisen ohjattavan mielessä menettävät merkityksensä.

Työnohjauksella on vaikuttavuutta ammatillisen ja persoonallisen kasvun luojana. Työyhteisölle työnohjaus tuottaa uutta näkökulmaa, joka saa aikaan uusia oivalluksia ja edesauttaa työhyvinvointia. Työnohjaustilanne tarjoaa loistavan mahdollisuuden "pysähtymiseen" ja oman itsensä kehittämiseen sekä henkilökohtaiseen kasvuun jokaiselle työyhteisön jäsenelle, myös esimiehille.

Työyhteisön "solmut" aukeavat koko työyhteisön tai tiimin työnohjauksessa. Työyhteisön työnohjausta voidaan käyttää myös esim. koko työyhteisön työhyvinvoinnin parantamiseen tai työyhteisön muutostilanteissa.

Työnohjaus voidaan toteuttaa myös hevosavusteisena. Lisätietoa Ilo Elää hevosavusteisesta työnohjauksesta löydät tästä

Haluatko tutustua työnohjaukseen tai coachingiin (valmennukseen)? Haluaisitko konkreettista tietoa siitä, miten työnohjaus tai coaching voisi auttaa sinua tai työyhteisöäsi? Aloituskonsultaatio ei sido sinua mitenkään.

Ota yhteyttä soittamalla puh. 040 161 8895 (voit myös jättää soittopyynnön tekstiviestillä) tai voit varata aikasi myös sähköpostitse jaana@iloelaa.fi

Tapaamiset voidaan toteuttaa joko asiakkaan tai työnohjaajan tiloissa tai muussa sovitussa paikassa, esim. luontoympäristössä. Myös etäyhteys on käytettävissä.

Yksilötyönohjaus

Yksilötyönohjaus sopii erityisesti silloin, kun haetaan tukea haastaviin ammatillisiin tilanteisiin tai työelämän muutostilanteisiin ja siirtymävaiheisiin (myös esim. eläkkeelle siirtymisen lähestyessä). Esihenkilöille työnohjaus tarjoaa tukea esimiestyöhön ja auttaa selkiyttämään esimiesroolia.

Työnohjaaja toimii tukenasi ja auttaa sinua ottamaan käyttöösi omat piilossa olevat voimavarasi ja kykysi.

Yksilötyönohjauksessa tapaamiset työnohjaajan kanssa ovat n. 3 - 4 viikon välein ja kestävät 1 - 2 tuntia kerrallaan.

Tapaamiset voidaan toteuttaa joko asiakkaan tai työnohjaajan tiloissa tai muussa sovitussa paikassa.


Ryhmät ja työyhteisöt

Ryhmätyönohjauksen ryhmäkoko on tavallisimmin 2 - 8 henkeä. Ryhmä koostuu joko saman alan työntekijöistä tai koko työyhteisöstä, jolloin myös esimies voi halutessaan osallistua tapaamisiin. Ryhmä- ja työyhteisön työnohjauksen tavoitteet asetetaan työnohjauksen alkaessa ja tavoitteet tarkistetaan työnohjauksen kuluessa.

Tapaamiset työnohjaajan kanssa ovat säännöllisesti 3 - 4 viikon välein ja kestävät yleensä 11/2 tuntia. Toivottavaa on, että ryhmä voisi kokoontua vähintään 3 kertaa.

Tapaamiset voidaan toteuttaa joko asiakkaan tai työnohjaajan tiloissa tai muussa sovitussa paikassa.


Tästä voit tutustua blogikirjoitukseeni työnohjauksesta (Mikä ihmeen työnohjaus?)


MITÄ COACHING ON?

Coaching on valmennusprosessi, jossa valmentaja (coach) auttaa asiakastaan ottamaan käyttöönsä uusia mahdollisuuksiaan ja voimavarojaan niin, että valmennettava saavuttaa tavoitteensa.

Coachingissa painopiste on nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. Menneisyys jää taka-alalle ja sitä sivutaan tarvittaessa. Prosessissa keskitytään nykyhetken ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Valmentajan tehtävänä on toimia innoittajana ja tukena tavoitteiden saavuttamisessa. Coach myös mahdollistaa ammattitaidollaan valmennettavassa uusien oivallusten synnyn, jotka edesauttavat valmennusprosessia. Coach siis toimii uudenlaisen ajattelun ja toiminnan haastajana sekä rinnallakulkijana ja tukena valmennettavalle.

Coachingin tavoitteet ja päämäärät voivat liittyä esim. henkilökohtaiseen tai työelämän problematiikkaan, uuden suunnan määrittämiseen työelämässä, itsensä johtamiseen tai omaan henkilökohtaiseen kasvuun ihmisenä.

Yhden coaching kerran kesto on 60 min. ja tapaamiset ovat keskimäärin 2 – 3 viikon välein. Coaching voidaan toteuttaa paitsi kasvokkain sisätiloissa, myös etäyhteydellä tai luontoavusteisesti ulkoilmassa.

Ilo Elää Hyvinvointipalvelujen valmennuksella saat nopeasti tuloksia!

Omaan itseen, uraan ja työhyvinvointiin sijoittaminen kannattaa. Ota yhteyttä ja varaa aikasi joko soittamalla tai jättämällä soittopyyntö tekstiviestillä numeroon 040 161 8895. Voit varata aikasi myös sähköpostitse.