Hyvinvointiblogi Ilo Elää

Mihin tarvitsemme tunteita?

Tiistai 28.11.2023 - Jaana Laurinvaara, KM, PsK, kognitiivinen lyhytterapeutti, työnohjaaja SOSPED, STOry

Hymyileva_nainen.png

Mihin tarvitsemme tunteita?

Voitko kuvitella, millaista elämä olisi ilman tunteita? Ilotonta, surutonta, tasapaksua, pelotonta …

Arkielämässä emme mieti tunteita useinkaan. Olemme niin tottuneet tunteiden olemassaoloon. Tunteet ovat välttämätön osa ihmisyyttä. 

Tunteet ovat kokemus- ja elämysmaailmamme keskeisintä sisältöä. Ne motivoivat meitä tekemään jotain ja tekemään myös valintoja. Tunteet varoittavat meitä vaarasta ja antavat tietoa elimistömme tilasta. Tunteilla on vielä lukuisia muitakin tehtäviä. 

Tunnetaitoja voi opetella 

Ihminen on tunneolento. Opimme tunnetaitoja varhaislapsuudesta alkaen. Meillä on lukuisia tunnetiloja, jotka voivat vaihdella nopeastikin. Välillä saatamme jumittua johonkin tunnetilaan ja jäädä vellomaan siihen. 

Kokemus ja yksilöllisyys ohjaavat meitä rakentamaan omia tunne-elämän selviytymiskeinojamme. Yksilölliset piirteemme rakentuvat osittain temperamenttimme pohjalle. Temperamentti on osa perimäämme.

Voimakkaat ja hallitsemattomat tunteet

Joskus tunteet ovat hyvin voimakkaita ja ilmaantuvat meistä väärässä tilanteessa. Ne tuntuvat hallitsemattomilta ja joskus jopa lamauttavilta. Alkuun esim. ahdistus saattaa olla hyödyllinen viesti ja silloin meidän kannattaa jäädä kuulemaan, mitä ahdistus haluaa viestittää meille. Entä jos on koko ajan ahdistunut, eikä pysty vaimentamaan ahdistuksen tunnetta?

Tunteet kertovat elämäntilanteestamme. Sen vuoksi on hyvä oppia tapoja toimia voimakkaidenkin tunteiden kanssa sovinnollisesti ja siten, että tunteet eivät ala ohjaamaan toimintaamme haitallisella tavalla.

Tunnekokemuksen kolme osaa

Tunnekokemukset voidaan pilkkoa kolmeen osaan: ajatuksiin, kehon tuntemuksiin ja käyttäytymiseen. Tämän kolmijaon (mitä ajattelet, mitä tunnet kehossasi ja mitä teet) tiedostaminen tekee voimakkaasta tunnekokemuksesta vähemmän ylivoimaisen tai hallitsemattoman. Samoin sen tunnistaminen, mitä tapahtuu ennen voimakkaan tunteen syntymistä ja mitä tapahtuu voimakkaan tunnereaktion jälkeen.

Haluaisitko kehittää tunnetaitojasi? Varaa maksuton 30 min etäaika sähköisestä kalenteristani (www.vello.fi/iloelaa/), niin paneudun sinun tilanteeseen ja saat ilmaiset vinkit tunnetaitojesi kehittämiseen saman tien!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tunnetaidot, tunneäly, tunteet

Hevonen opettaa tunnetaitoja ja avaa mielen lukot

Torstai 19.7.2018 - KM, PsK, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Jaana Laurinvaara

Kiinnostus hevosen ja talliympäristön käyttämiseen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittämisessä sekä mielenterveydellisessä kuntoutuksessa on Suomessa tällä hetkellä nousussa.  Hevosavusteisella kuntoutuksella tarkoitetaan koulutetun toiminnan ohjaajan ja hevosen yhdessä asiakkaan/asiakkaiden kanssa toteuttamaa kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa talliympäristössä.

Miten muutos / kuntoutuminen tapahtuu hevosavusteisessa toiminnassa?

Hevosavusteisen psykososiaalisen kuntoutuksen tavoitteet voivat olla mielen kuntoutumisen lisäksi kasvatuksellisia. Hevosavusteinen kuntoutus on prosessi, jossa käytetään apuna asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi hevosen hoitamista ja hevosen maastakäsittelytehtäviä sekä erilaisia tallitöitä ja ratsain toteutettuja harjoitteita ammattitaitoisen toiminnan ohjaajan vetämänä. Ratsastustaito tai aikaisempi hevoskokemus ei ole tarpeen, eikä ratsastustaidon kehittämiseen edes välttämättä pyritä. Kyseessä on siis toiminta, jossa ihminen on mukana koko kehollaan ja mielellään. Heikompikaan fyysinen kunto tai kömpelyys eivät ole este, sillä ne kehittyvät toiminnan edetessä.

Heidi_ja_Vili_pakattu_www.jpg

Asiakkaan kuntoutuminen tapahtuu koulutetun ammattihenkilön ohjaaman prosessin avulla, jossa asiakas on itse tapahtumien keskiössä ja vaikuttaa oleellisesti prosessin kulkuun. Olennaista on aito vuorovaikutus (dialogi) ja asiakkaan omien resurssien mobilisointi. Toiminnallinen Ilo Elää Hevostoiminta pohjautuu sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja sen ohjaajana toimii koulutettu SOSPED hevostoiminnan ohjaaja sekä kasvatustieteiden maisteri ja psykologian kandidaatti Jaana Laurinvaara. Hevostoiminta toteutetaan viihtyisällä Ilo Elää Hyvinvointitallilla (Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli) Kirkkonummen Oitmäessä.

Vuorovaikutus on avainsana

Talliympäristössä on suuri elämyksellisen kokemisen voima. Elämysten avulla yksilö saa tukea henkilökohtaiselle kasvulleen ja oppii luontevaa vuorovaikutusta. Ilo Elää Hevostoiminta on hyvä menetelmä sosiaalisten taitojen opetteluun ja vahvistamiseen kaiken ikäisille. Toimiminen talliympäristössä tapahtuu aina vuorovaikutuksessa eläinten ja ihmisten kanssa. Hevonen ja toiminnan ohjaaja toimivat peilinä ja keskustelun avaajina erilaisten tunteiden ja tuntemusten noustessa esiin. Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin perehtyneen ohjaajan avulla osallistuja oppii tunnistamaan, sanoittamaan, käsittelemään ja ulkoistamaan erityyppisiä tunteita.

Itseensä tutustuminen kannattaa

Kuntoutettavan tapaaminen talliympäristössä eroaa huomattavasti normaalista vastaanottotilassa tapahtuvasta tapaamisesta. Kommunikaatio koetaan usein helpommaksi ja keskustelu lähtee vaivatta käyntiin. Yhden tapaamisen kokonaispituus on tavallisesti puolitoista tuntia. Hevostalli ympäristöineen muodostaa ikään kuin pienoismaailman, jossa toiminnan ohella tunteet ja mielikuvat elävät vahvasti ja ohjaajan tulkitsemina lisäävät asiakkaan ymmärrystä itsestään.

Onnistumisen kokemuksia ja mielihyvää

Elämykset, oman itsensä voittaminen ja onnistumisen kokemukset nostavat esiin voimakkaita positiivisia tunteita. Ne tuottavat mielihyvää ja antavat voimavaroja elämän ongelmista selviämiseen. Elämysten käyminen läpi ohjaajan kanssa tai ryhmässä ja elämyksistä johdetut keskustelut ovat osa sosiaalista oppimisprosessia. Yhdessä jaettu ja koettu saa aikaan voimakkaan yhteenkuuluvaisuuden tunteen.

Elämän ohjat omiin käsiin

Ilo Elää Hevostoiminnassa lähdetään liikkeelle siitä, että asiakas on viime kädessä itse oman elämänsä asiantuntija ja hän toimii kykyjensä mukaan aktiivisessa roolissa hevosen kanssa ja erilaisissa tallitoiminnoissa. Tämän toiminnan ohella ja juuri sen innoittamana hän etsii itse ratkaisuja oman elämänsä pulmakysymyksiin hevostoiminnan ohjaajan ja kanssaihmisten tukiessa häntä. Saadut onnistumisen kokemukset kantavat vähitellen hevostoiminnan ulkopuolelle ja mahdollistavat muutoksen myös muissa toiminnoissa ja yksilön identiteetissä. Vähitellen asiakas ottaa oman elämänsä ohjat sananmukaisesti omiin käsiinsä. Asiakkaan ja hevosen vuorovaikutusta havainnoimalla voi ammattitaitoinen ohjaaja nähdä tämän prosessin hienovaraisen kulun ja kannustaa asiakasta oikea-aikaisesti.

Haluaisitko kokea hevosavusteisen toiminnan tuoman mielihyvän?

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Ilo Elää hevostoiminnan moniin mahdollisuuksiin Kirkkonummen Oitmäkeen. Hevostoiminnan vaikuttavuus arjessa on jotain, mikä pitää itse kokea, sitä on vaikea sanoin kuvailla muille.

Kuntouttavan hevostoiminnan ensimmäinen käynti (tutustumiskäynti) maksaa 39,50 eur./ 60 min. , jolloin pääset hyvin tutustumaan kuntouttavaan hevostoimintaan käytännössä. Tällöin teemme jo "töitä" hevosen kanssa.

 TÄSTÄ voit varata tutustumisajan tai puh. 040 161 8895. Lämpimästi tervetuloa :)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hevosterapia, kuntouttava hevostoiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, tunneäly, tunnetaidot, vuorovaikutustaidot