Hyvinvointiblogi Ilo Elää

Miten luonto ja eläimet vaikuttavat ihmiseen?

Share |

Maanantai 27.2.2017 klo 12.47 - KM, PsK Jaana Laurinvaara


vihrea_sydan_ja_sin._taivas_seka_ruohikko_web.jpg

Monet tutkimukset osoittavat luonnolla olevan selkeästi rauhoittava vaikutus ihmisen mieleen. Sydämen syke, verenpaine ja stressihormonien taso sekä lihasjännitys laskevat jo muutaman luonnossa vietetyn minuutin jälkeen. Myönteinen mieliala vahvistuu ja negatiiviset tunteet vähenevät. Mikäli toiminnassa on mukana myös eläin (esim. hevonen tai koira) paranee lisäksi aivojen keskittymiskyky ja ihminen on läsnä kokonaisvaltaisemmin nykyhetkessä. Luonnolla on siis uskomaton vaikutus meihin ja meidän kannattaakin vaalia luontosuhdettamme.

Mistä sitten oikein on kyse?

Luontoavusteisessa toiminnassa (green care –toiminnassa) hyvinvointivaikutukset syntyvät luonnon, toiminnallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta. Eläinten läsnäolo saa ihmisissä aikaan rauhoittavia vaikutuksia kuten muukin luontoympäristö. Eläimen kanssa tapahtuu sosiaalista vuorovaikutusta ja eläintä hoidettaessa ihminen aktivoituu kuin huomaamattaan.

Eläimellä on monia samankaltaisia ominaisuuksia kuin ihmisellä, mutta eläimen kohtaamiseen ei liity useinkaan suuria jännitteitä. Eläintä on helppo lähestyä ja osoittaa sille mielihyvää tuottavia tunteita. Eläimet ja niiden hoivaaminen tuovat sosiaalisen onnistumisen kokemuksia ja antavat mahdollisuuden harjoittaa vuorovaikutustaitoja kaikenikäisille henkilöille.

Eläin on kuitenkin kaikessa tekemisessä läsnä aina tässä hetkessä toisin kuin ihmiset usein. Ihmiset miettivät mennyttä ja tulevaa. Eläimet ennakoivat tulevaa muistikuviensa kautta, mutta se on huomattavasti vähäisempää kuin ihmisillä. Varsinkin hevosavusteisessa toiminnassa ihminen joutuu keskittymän koko ajan nykyhetkeen, sillä muuten hevonen ottaa ohjat nopeasti omiin käsiinsä ja palauttaa ihmisen nykyhetkeen.

Ihminen on toiminnallinen olento ja omin käsin aikaansaatu mielekkääksi koettu toiminta tuottaa ihmiselle mielihyvää. Toiminnallisuus onkin yksi tärkeä osa ihmisen elämää. Erityisen tärkeäksi on havaittu silmän ja käden yhteistyötä vaativa toiminta, joka on yhteydessä mielihyvähormonin tuotantoon.

Luonnossa tapahtuva toiminta on hyvin kokonaisvaltaista vastapainona nykyihmisen välillä hyvinkin istumapainotteiseen työhön. Luonnossa tapahtuvassa toiminnassa fyysinen kuormitus voi olla samaa luokkaa kuin kuntosalilla tehtävissä harjoitteissa, mutta luonnossa tapahtuvassa toiminnassa ihminen pääsee nauttimaan työnsä tuloksista eri tavalla ja saa sitä kautta mielihyvää. Ihminen huomaa oppivansa uusia taitoja ja osaavansa pikkuhiljaa yhä enemmän, mikä vahvistaa ihmisen luottamusta omaan toimintakykyynsä ja selviytymiseensä. Muutosta tapahtuu ihmisen tunnetasolla ja suhtautumisessa omaan itseensä ns. kokemuksellisen oppimisen kautta. Puhutaan voimaantumisesta, mikä lähtee tunteen ja luottamuksen tasolta näkyen mm. parantuneena itsetuntona ja kykynä asettaa päämääriä ja saavuttaa ne.

 Liikkumattomuus sekä aikuisilla että lapsilla ja paino-ongelmat sekä näistä aiheutuvat riskit sydän- ja verisuonitauteineen ja diabeteksen riskeineen ovat nykyihmisen arkipäivää. Tutkimusten mukaan jo viiden minuutin aika luonnossa auttaa kohottamaan mielialaa ja 15–20 minuutin luonnossa vietetyn ajan jälkeen verenpaine laskee ja elinvoimaisuus lisääntyy.

Luonto ja luonnossa liikkuminen ovat siis miellyttävä tapa parantaa omaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. Luonto auttaa palautumaan stressistä ja unen laatu paranee. Fyysinen kunto kohenee ilman varsinaista liikunnan harrastamisen tavoitetta ja sosiaalisten suhteiden solmiminen helpottuu saman henkisessä seurassa. Tule kokeilemaan luontoavusteista toimintaa!

Ilo Elää Hyvinvointipalvelut järjestää luonto- ja hevosavusteista toimintaa aikuisille ja lapsille sekä yksilö- että ryhmätoimintana. Ole yhteydessä ja löydä uusi ulottuvuus elämääsi!

 

Avainsanat: green care, luontoavusteinen toiminta, eläinavusteinen toiminta, luontosuhde


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini