Hyvinvointiblogi Ilo Elää

Itsetuntomme vaikutus tapaamme toimia

Share |

Sunnuntai 5.2.2017 klo 13.21 - KM, PsK Jaana Laurinvaara


kids-1966202__340.jpg

Itsetunto vaikuttaa suuresti tapaamme toimia ja havainnoida maailmaa. Suhtautuminen itseen ja omaan osaamiseen sekä kyvykkyyteen voi olla myönteistä tai kielteistä tai jotain näiden väliltä. Hyvän itsetunnon omaava henkilö kunnioittaa itseään ja pitää itseään arvokkaana, arvostaen samalla myös muita.

Itsetunto kehittyy ja muuttuu läpi koko elämän, myös aikuisena. Joillakin ikävaiheilla on erityinen yhteys itsetunnon laatuun ja sävyyn. Tärkeitä kehitysvaiheita ovat ainakin lapsen varhaisvaiheet, 2–3 vuoden ikään ajoittuva tahtomisen harjoitteluvaihe ja nuoruusvuodet.

Itsetunnolla on läheinen yhteys oman elämän tyydyttäväksi kokemisen kanssa. Itseään arvostava ihminen on yleensä aktiivinen vuorovaikutustilanteissa. Sellainen henkilö taas, jolla on epäilyksiä omasta arvostaan, ei usko omiin mahdollisuuksiinsa ja vähättelee saavutuksiaan. Hän voi vaatia itseltään niin paljon, ettei uskalla ryhtyä ollenkaan johonkin tehtävään.

Heikon itsetunnon omaavalla henkilöllä saattaa olla syyllisyydentunteita ja kroonista pelokkuutta. He ovat varovaisia ja pelkäävät välillä jopa sairaalloisesti epäonnistumisia. Vahvaan itsetuntoon taas liittyy itsensä ja ympäristönsä hallitsemisen tunne. Vahvan itsetunnon omaavat henkilöt ovat avoimia ja halukkaita ottamaan riskejä.

0011723r.jpgItsetunto vaikuttaa yksilön odotuksiin eli siihen, mitä hän odottaa tapahtuvan tulevaisuudessa. Yksilö toimii mielellään huomaamattaan odotustensa mukaisesti ja toteaa sitten olleensa oikeassa. Itsetunnon avulla henkilö antaa merkityksiä kokemuksilleen.  Se on yksilön sisäinen suodatin ja sen avulla tulkitaan kokemuksia ja tilanteita.

Toimimme usein ns. automaattiohjauksella eli tulkitsemme ympäröivää maailmaamme ja havaintojamme aikaisempien kokemustemme kautta. Ajatuskulkumme, asenteemme ja pinttyneet negatiiviset tapamme, jolla puhumme itsellemme saattavat ohjata huomiotamme ja toimintaamme epämieluisaan suuntaan huomaamattamme.

Menneisyydessä opitut tulkinnat ja uskomukset on kuitenkin mahdollista muuttaa tiedostamalla ne. Se ei tapahdu ihan käden käänteessä, mutta määrätietoinen itsetunnon kehittäminen kaikissa ikävaiheissa kannattaa, sillä se saattaa muuttaa tapamme suhtautua asioihin ja elämämme täydellisesti. Koskaan ei ole liian myöhäistä!

Kärsitkö huonosta itsetunnosta? Lähde kehittämään kanssani itsetuntoasi järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Myös skype-mahdollisuus. Ota yhteyttä TÄSTÄ

 

 

Avainsanat: itsetunto, minäkuva, itsetunnon merkitys


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini