Hyvinvointiblogi Ilo Elää

KOGNITIIVINEN HEVOSAVUSTEINEN LYHYTTERAPIA ILO ELÄÄ

Tiistai 16.8.2022 klo 23.51 - PsK, KM Jaana Laurinvaara, kognitiivinen lyhytterapeutti, taitava tunnemieli -ohjaaja

Kognitiivinen hevosavusteinen lyhytterapia lähtee siitä, että tutkimalla ongelmallisia ajatuksiamme ja käsityksiä itsestämme sekä muokkaamalla niitä joustavammiksi, voimme vaikuttaa tapaamme tuntea ja kokea asioita. Elämänilomme lisääntyy ja aiemmin ongelmalliseksi kokemamme asiat helpottuvat.

Kognitiivisessa hevosavusteisessa lyhytterapiassa painotetaan nykyhetkeä ja tarkastellaan tarpeellisessa määrin lapsuuden kokemuksia ja elämän aikana opittuja käsityksiä itsestä ja maailmasta.

Kognitiivisessa hevosavusteisessa lyhytterapiassa tunnekokemukset ovat keskeisessä asemassa ja hevosethan ovat tunnetaitojen mestareita.

Tyypillisesti kognitiivisessa lyhytterapiassa

  • pyritään selvittämään ajatusmaailmaasi ja tutkitaan, millaisia tunteita ja toimintatapoja vaikeuksiisi liittyviin ajattelutapoihisi kytkeytyy
  • tutkitaan millaisina yleensä koet muut ihmiset
  • tutkitaan ongelmallisia ajattelun ja kokemisen tapojasi ja sitä, miten ne ruokkivat pahaa oloasi
  • kokeillaan ja harjoitellaan uusia tapoja toimia
  • yritetään ymmärtää, miten ajatusmaailmasi on syntynyt elämänkokemustesi pohjalta


heppa_108.jpg

Kognitiivinen hevosavusteinen terapia käytännössä

Tyypillinen kesto: 10 - 25 krt /80 min kerta 

Tyypillinen tiiviys: 1 krt viikossa   

Terapeutin rooli: Kognitiivinen lyhytterapeutti pyrkii olemaan tasavertainen asiakkaan kanssa ja kyselee aktiivisesti asioita. Terapeutti toimii tulkkina hevosen ja asiakkaan välillä. Kaikki tapaamisissa käsitellyt asiat ovat täysin luottamuksellisia ja salassa pidettäviä.

Työskentelytapa: Kognitiivisessa hevosavusteisessa lyhytterapiassa sovimme yhdessä tavoitteen työskentelylle. Pyrin kysellen ja keskustellen auttamaan sinua itse tekemään oivalluksia tavastasi ajatella ja kokea asioita. Hevosen läsnäolo auttaa sinua olemaan läsnä tässä hetkessä. Saat tietoa kokemistasi vaikeuksista. Keskustelemisen lisäksi jäsennämme ongelmasi luonnetta myös paperille. 

Usein pyydän sinua tekemään harjoituksia tai kotitehtäviä ja esimerkiksi seuramaan oireitasi ja niitä asioita, jotka vaikuttavat oireidesi kulkuun. Voin ehdottaa myös kokeiluluontoisesti, että kokeilet toimia tietyssä tilanteessa uudella tavalla ja katsomme, miltä se tuntuu ja mitä siitä seuraa.

Voimme käyttää myös erilaisia mielikuvaharjoituksia tai “mindfulness”-harjoituksia, joissa voidaan harjoitella konkreettisesti tarkkailemaan omia tuntemuksia, ajatuksia ja tunteita hyväksyvään sävyyn usein yhdessä hevosen kanssa, välillä myös ilman hevosta.

Kognitiivinen lyhytterapia on tehokasta

Kognitiivisella lyhytterapialla on vahva teoreettinen ja tieteellinen pohja. Se on niin Suomessa kuin kansainvälisesti suositeltu terapiamuoto vaikuttavuutensa vuoksi. Kognitiivinen käyttäytymisterapia mainitaan hoitovaihtoehtona myös Käypä hoito –suosituksissa.

Usein jo lyhyelläkin yhteistyöllä voidaan saada aikaan merkittäviä muutoksia. Kognitiivisen lyhytterapian tuloksellisuudesta ja turvallisuudesta on olemassa laajasti tutkimusnäyttöä. Kohdennetun ja ajallisesti rajatun otteensa vuoksi se on myös kustannustehokas hoito- ja kuntoutusmuoto. Lyhytterapian nimitys tulee juuri tästä ajallisesti rajatusta prosessista (10 – 25 krt.

Hevosavusteinen kognitiivinen lyhytterapia ei ole tällä hetkellä Kelan tukemaa. Kuitenkin se tulee asiakkaalle edullisemmaksi kuin Kelan tukemat 2 – 3 vuotta kestävät terapiat, joiden kustannuksista asiakas maksaa itse osan. Hevosavusteisesta kognitiivisesta terapiasta ei tule merkintöjä Kanta-palveluun.  

Heidi_ja_Milla_sankkari.jpg

Nuorten kognitiivinen hevosavusteinen terapia

Nuorten kognitiivisessa lyhytterapiassa yhteistyösuhteen ja luottamuksen rakentuminen terapian alussa on keskeistä. Hevosen läsnäolo helpottaa ja nopeuttaa luottamuksellisen suhteen syntymistä sekä motivoi asiakasta lähtemään terapiaan verrattuna normaaliin vastaanotto-tilassa tapahtuvaan terapiaan.

Terapeutti voi tarjota neutraalia tietoa, punnittua kokemusta ja edustaa ulkopuolisuutta nuoren oireissa ja perhetilanteessa. Nuoret arvostavat tällaista asetelmaa ja terapeutin rooli voi olla ikään kuin valmentajan tai mentorin. Nuorten kognitiivisessa lyhytterapiassa voidaan tarvittaessa hyödyntää vanhempien apua ja on tärkeää, että vanhemmat ymmärtävät väliintulojen tai esim. altistusten tai oikeassa elinympäristössä toteutettujen välitehtävien merkityksen ja voivat tukea nuorta niissä.

Lämpimästi tervetuloa kognitiiviseen hevosavusteiseen lyhytterapiaan!

Voit varata tutustumisajan TÄSTÄ  tai kysyä lisätietoja Jaana Laurinvaaralta 040 161 8895              

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hevosterapia, kognitiivinen lyhytterapia, psykososiaalinen hevosavusteinen kuntoutus