Hyvinvointiblogi Ilo Elää

KOHTI PAREMPAA ITSETUNTOA

Tiistai 18.4.2023 - Jaana Laurinvaara KM, PsK, kognitiivinen lyhytterapeutti ja sosiaalipedagoginen hevostoimintaohjaaja

Itsetunto_nainen.pngMiksi itsetunnolla on merkitystä ja mihin se vaikuttaa?

Itsetunto kehittyy ja muuttuu läpi koko elämän, myös aikuisena. Itsetunnolla on läheinen yhteys oman elämän tyydyttäväksi kokemisen kanssa. Siksi omaa itsetuntoaan kannattaa lähteä kehittämään systemaattisesti, jos itsetunto mietityttää tai jos sen kokee sen olevan huono.

Itsetunto tarkoittaa ihmisen tietoisuutta omasta arvostaan. Itsetunto vaikuttaa myös yksilön odotuksiin eli siihen, mitä hän odottaa tapahtuvan tulevaisuudessa. Yksilö toimii mielellään huomaamattaan odotustensa mukaisesti ja toteaa sitten olleensa oikeassa. Itsetunnon avulla henkilö antaa myös merkityksiä kokemuksilleen.  Se on yksilön sisäinen suodatin ja sen avulla tulkitaan kokemuksia ja tilanteita.

Itseään arvostava ihminen on yleensä aktiivinen vuorovaikutustilanteissa. Sellainen henkilö taas, jolla on epäilyksiä omasta arvostaan, ei usko omiin mahdollisuuksiinsa ja vähättelee saavutuksiaan. Heikosta itsetunnosta johtuvat tulkintavirheet on mahdollista selättää tiedostamalla ne.

Näin voit vahvistaa itsetuntoasi:

  1. Puhu itsellesi hyväksyvästi kuin parhaalle ystävällesi.
  2. Opettele arvostamaan itseäsi löytämällä omat vahvuutesi.
  3. Hyväksy itsesi sellaisena kuin olet, siis vajavaisena puutteineen päivineen
  4. Älä vertaa itseäsi muihin. Sinä olet omat ainutlaatuinen itsesi.
  5. Pidä päiväkirjaa ja kirjoita Ilo Elää päiväkirjaasi, joka voi olla vaikka ruutuvihko, joka päivä 1 -3 asiaa, joista olet kiitollinen sekä 1 -3 asiaa, missä olet ollut mielestäsi hyvä juuri sinä päivänä. Huomaa pienikin hyvä.
  6. Ole avoin uusille ajatuksille ja asioille. Uskalla muokata ympäristöäsi haluamaasi suuntaan. Ajatukset ohjaavat toimintaasi.
  7. Opi tunnistamaan omat toiveesi ja tavoitteesi. Mieti, miten voit saavuttaa ne?

Onnea matkaan itsetuntosi vahvistamisessa.

Jos tuntuu, että tarvitset ulkopuolista näkökulmaa, autan mielelläni. Voit soittaa puh. 040 161 8895 tai olla yhteydessä TÄSTÄ. Voit myös varata ajan itsetuntoa vahvistavaan kognitiiviseen lyhytterapiaan tai hevosavusteiseen toimintaan Vello.fi/iloelaa/

itsetunto_mies_rannalla.png

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: itsetunto, itsearvostus, itsetunnon vahvistaminen, kognitiivinen lyhytterapia

Itsetuntomme vaikutus tapaamme toimia

Sunnuntai 5.2.2017 klo 13.21 - KM, PsK Jaana Laurinvaara

kids-1966202__340.jpg

Itsetunto vaikuttaa suuresti tapaamme toimia ja havainnoida maailmaa. Suhtautuminen itseen ja omaan osaamiseen sekä kyvykkyyteen voi olla myönteistä tai kielteistä tai jotain näiden väliltä. Hyvän itsetunnon omaava henkilö kunnioittaa itseään ja pitää itseään arvokkaana, arvostaen samalla myös muita.

Itsetunto kehittyy ja muuttuu läpi koko elämän, myös aikuisena. Joillakin ikävaiheilla on erityinen yhteys itsetunnon laatuun ja sävyyn. Tärkeitä kehitysvaiheita ovat ainakin lapsen varhaisvaiheet, 2–3 vuoden ikään ajoittuva tahtomisen harjoitteluvaihe ja nuoruusvuodet.

Itsetunnolla on läheinen yhteys oman elämän tyydyttäväksi kokemisen kanssa. Itseään arvostava ihminen on yleensä aktiivinen vuorovaikutustilanteissa. Sellainen henkilö taas, jolla on epäilyksiä omasta arvostaan, ei usko omiin mahdollisuuksiinsa ja vähättelee saavutuksiaan. Hän voi vaatia itseltään niin paljon, ettei uskalla ryhtyä ollenkaan johonkin tehtävään.

Heikon itsetunnon omaavalla henkilöllä saattaa olla syyllisyydentunteita ja kroonista pelokkuutta. He ovat varovaisia ja pelkäävät välillä jopa sairaalloisesti epäonnistumisia. Vahvaan itsetuntoon taas liittyy itsensä ja ympäristönsä hallitsemisen tunne. Vahvan itsetunnon omaavat henkilöt ovat avoimia ja halukkaita ottamaan riskejä.

0011723r.jpgItsetunto vaikuttaa yksilön odotuksiin eli siihen, mitä hän odottaa tapahtuvan tulevaisuudessa. Yksilö toimii mielellään huomaamattaan odotustensa mukaisesti ja toteaa sitten olleensa oikeassa. Itsetunnon avulla henkilö antaa merkityksiä kokemuksilleen.  Se on yksilön sisäinen suodatin ja sen avulla tulkitaan kokemuksia ja tilanteita.

Toimimme usein ns. automaattiohjauksella eli tulkitsemme ympäröivää maailmaamme ja havaintojamme aikaisempien kokemustemme kautta. Ajatuskulkumme, asenteemme ja pinttyneet negatiiviset tapamme, jolla puhumme itsellemme saattavat ohjata huomiotamme ja toimintaamme epämieluisaan suuntaan huomaamattamme.

Menneisyydessä opitut tulkinnat ja uskomukset on kuitenkin mahdollista muuttaa tiedostamalla ne. Se ei tapahdu ihan käden käänteessä, mutta määrätietoinen itsetunnon kehittäminen kaikissa ikävaiheissa kannattaa, sillä se saattaa muuttaa tapamme suhtautua asioihin ja elämämme täydellisesti. Koskaan ei ole liian myöhäistä!

Kärsitkö huonosta itsetunnosta? Lähde kehittämään kanssani itsetuntoasi järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Myös skype-mahdollisuus. Ota yhteyttä TÄSTÄ

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: itsetunto, minäkuva, itsetunnon merkitys