Hyvinvointiblogi Ilo Elää

MITEN KUNTOUTTAVA SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA AUTTAA ADHD:HEN?

Torstai 25.4.2024 - KM, PsK, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Jaana Laurinvaara

3 – 4 radiokanavaa yhtä aikaa auki? Tältä saattaa tuntua henkilöstä, jolla on ADHD. Tutustu blogikirjoitukseeni ADHD:n /ADD:n hoitamisesta hevosavusteisesti.

 

ADHDblogi.png

 

Mikä on ADHD?

ADHD on neurologinen häiriö, joka vaikuttaa ihmisen kykyyn säädellä aktiivisuuttaan, tarkkaavaisuuttaan, keskittymistään ja impulsiivisuuttaan. Sekä aikuisilla että lapsilla  ADHD:hen liittyy myös sosiaalisten taitojen ja tunteiden säätelyn vaikeutta. ADHD saattaa vaikeuttaa myös asioiden muistamista, suunnittelua ja toteuttamista. Toisaalta ADHD:n omaavilla saattaa olla vilkas mielikuvitus ja paljon leikkimielisyyttä.

 

ADHD:stä kärsivä ei ole laiska tai saamaton

ADHD:llä ei ole mitään tekemistä laiskuuden, saamattomuuden tai tyhmyyden kanssa. ADHD oireet alkavat jo lapsuudessa ja saattaa käydä niinkin, että ADHD diagnosoidaan vasta aikuisiällä, mikä on usein helpotus ko. henkilölle, sillä elämää vaikeuttaville tekijöille löytyy selitys ja myös apua.

 ADHD:lle sukua on ADD, joka on tarkkaavuushäiriö ilman ylivilkkautta. Tällöin henkilö kärsii päänsisäisestä levottomuudesta, eikä pysty sen takia keskittymään esim. koulussa.

 

ADHD-valmennus sosiaalipedagogisen hevostoiminnan keinoin

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on talliympäristössä hevosten kanssa tapahtuvaa toiminnallista kuntoutusta, jota ohjaa koulutettu ammattihenkilö, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan toteuttaa käytännössä hyvin eri tavoin riippuen ohjaajan muusta ammatillisesta koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Kuntouttava sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yleensä hyvin motivoiva kuntoutusmuoto ja hoitoon sitoudutaan hyvin. Toiminta suunnitellaan juuri kyseiselle asiakkaalle vastaamaan hänen tarpeisiinsa. Myös pienryhmiä voidaan käyttää, jolloin vertaistuki tuo oman myönteisen lisävaikutuksensa.

Yleensä ADHD-kuntoutuja käy kuntouttavassa hevostoiminnassa 1 krt / vko. Jo 10 kerran jakso helpottaa ADHD-oireista kärsivän henkilön elämää.

 

Talliympäristö ja hevoset auttavat keskittymään

Talliympäristössä hevosen läsnäolo auttaa keskittymään ja kehittämän impulssikontrollia. Omatoiminen tekeminen, missä onnistuu, vahvistaa yksilön käsitystä itsestään osaavana ja pystyvänä yksilönä ja itsetunto vahvistuu.  Talliympäristössä pääsee itse tekemään ja kokemaan. Toiminnan kautta oppiminen sopii henkilölle, jolla on vaikeutta keskittyä ja pitää tarkkaavaisuutta yllä. Talliympäristö tarjoaa hyvän, korjaavan kokemuksen. Henkilö saa myönteisiä elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia toimiessaan talliympäristössä.

 

Kuntouttava sosiaalipedagoginen hevostoiminta kehittää vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja

Talliympäristössä asiakas on vuorovaikutuksessa sekä hevosen että ohjaajan kanssa. Kuntouttava sosiaalipedagoginen hevostoiminta tukee hyvin sosiaalisten taitojen harjoittelua. Kaikki haluavat  toimia mielellään hevosen hyvinvointia edistävällä tavalla.

Sääntöjen noudattaminen voi olla haastavaa keskittymiskyvyn puutteesta kärsivälle. Tallissa säännöt ovat hevosten hyvinvoinnin vuoksi tärkeitä ja asiakas oppii muistamaan, että tallissa liikutaan rauhallisesti ja vältetään huutamista, jotta hevonen ei pelästy.

Kuntouttavassa sosisaalipedagogisessa hevostoiminnassa pääsee vahvistamaan myös toiminnan ohjauksen taitoja esim. hevosta harjaamalla ja varustamalla toimintaaa varten. Maastakäsin työskentely parantaa kehotietoisuutta, mikä helpottaa itsen erottamista muista ja auttaa ymmärtämään muiden ihmisten toimintoja, ajatuksia ja tunteita.

 

Välittömästi annettu palaute on parasta

Hevosten kanssa toimiessa saa välittömästi palautetta sekä hevoselta että ohjaajalta, mikä on tehokasta verrattuna viivästetysti annettuun palautteeseen. Lasten ja nuorten kohdalla välittömästi annetulla sekä myönteisellä palautteella on erittäin suuri merkitys.

Normaali koululuokka saattaa olla vähemmän motivoiva ympäristö keskittymisvaikeuksia omaavalle nuorelle, mutta talliympäristössä tehtävät pilkotaan riittävän pieniin palasiin ja valitaan siten, että jokainen saa onnistumisen elämyksiä. Talliympäristössä ja hevosten kanssa kehittyvät myös ongelmanratkaisutaidot, mistä on suurta hyötyä arkielämässä.

Hevosen kanssa on helppo olla vuorovaikutuksessa. Hevonen vastaa ihmiselle välittömästi. Kun vuorovaikutus hevosen ja ohjaajan kanssa on talliympäristössä luontevaa, siirtyy tämä toimintamalli myös talliympäristön ulkopuoliseen maailmaan.

 

Miten kuntouttavan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ADHD-valmennukseen pääsee?

Kuntouttavaan sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan voi hakeutua itse ottamalla yhteyttä Ilo Elää Hyvinvointitallille (sähköpostiosoite jaana@iloelaa.fi) tai varaamalla tutustumisajan sähköisestä ajanvarauksesta TÄSTÄ

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan kuntouttavan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ADHD-valmennukseen Ilo Elää tallille!

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ADHD, ADD, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, ADHD-valmennus